HISTORIE

Firma vznikla v roce 1996 původně pod obchodním jménem ASYSDevelop s orientací na vývoj zakázkového software a dodávku kancelářské techniky.

Zhruba od roku 2000 začala firma ještě pod jménem ASYSDevelop spolupracovat s Českým hydrometeorologickým ústavem. Vývoj jednotlivých meřicích přístrojů a řešení sběru dat se od té doby nezastavil. Dnes máme v rámci Českého hydrometeorologického ústavu instalováno přes 24 profesionálních automatických měření a sběr klimatologických dat ve vice než 18 lokalitách v rámci České republiky.
Na přelomu roků 2006/2007 jsme dokončily vývoj zatím posledního přístroje v řadě METEO pro automatické měření hloubky zámrzu půdy, který rozšiřuje škálu řešených klimatologických měření (detaily viz METEO sekce).


V roce 2004 se AS&C stala certifikovaným Implementačním partnerem firmy LabWare Ltd., se sídlem Toft Hall, Toft Road, Knutsford, Cheshire WA16 9PD, England. Od té doby poskytujeme pro uživatele laboratorního systému LabWare LIMS služby v oblasti implementací systému, customizace, upgradů či přechodu z jiných platforem LIMS systémů. Zároveň také provádíme odborné školení LabWare LIMS administrátorů. Oblastí působnosti pro tyto aktivity je převážně střední a západní Evropa.
AS&C se svými konzultacemi úspěšně podílela již na několika rozličných projektech např. v Anglii, Německu, Švýcarsku, České republice a Dánsku. V roce 2007 jsme začali spolupracovat na globálním projektu Izraelské farmaceutické firmy v regionech Anglie, Irska, Holandska, Maďarska a Izraele (detaily viz LIMS sekce).


Vybrané realizované projekty implementace LIMS:

  • 2005 - lokální farmaceutická firma (Dánsko) - pilotní LW LIMS projekt - QA/QC LIMS
  • 2005 - vojenské laboratoře pro testování kvality pohonných hmot pro letectví (UK) - náhrada systému Beckman
  • 2005 - nadnárodní koncern pro výrobu dermatologických přípravků (UK) - stabilitní reporting v systému LW LIMS
  • 2005/2006 - lokální farmaceutická firma (ČR) - připojení instrumentů QA/QC LW LIMS, R&D LW LIMS
  • 2006 - nadnárodní tabákový koncern (Switzerland) - R&D Biotechnologický LIMS
  • 2006/2007 - lokální forézní institut (Dánsko) - testování otcovství/kriminální případy (DNA analýzy)
  • 2007 - nadnárodní farmaceutická firma (Israel) - Monitoring prostředí (EM) LIMS


Aktuální projekty v rámci implementace LIMS:

  • 2007/2008 - nadnárodní farmaceutická firma (Holandsko, Maďarsko, UK, Irsko) - QA/QC LIMS
  • 2008 - nadnárodní farmaceutická firma (Israel) - QA/QC LIMS