METEO

Už od roku 2000 poskytuje AS&C METEO systémy pro měření klimatických veličin převážně pro Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Během této doby se AS&C stala pro ČHMÚ poměrně silným partnerem v oblasti klimatologických měřeních a sběru naměřených dat. Více než 30 instalovaných systémů v rámci České republiky mluví o kvalitě našich systémů.

Klimatologická měření pro které AS&C poskytuje řešení se dají převážně rozčlenit do následujících oblastí:

Pro více informací o ČHMÚ klimatologickém měření navštivte www.chmi.cz/meteo/met_main.html.